ALO ORMAN YANGINI: 177... ALO ORMAN YANGINI: 177... ALO ORMAN YANGINI: 177... ALO ORMAN YANGINI: 177...

23 Ocak 2013 Çarşamba

SPİL DAĞI


Spil Dağı, Manisa merkezden kuzey yolunu izleyerek 24 km, İzmir merkezden güney yolunu izleyerek yaklaşık 50 km uzaklıkta, ismi Manisa ile özdeşleşmiş, tarih, mitoloji ve flora bakımından çok zengin bir dağdır. Spil Dağı, Gediz Nehri ovasının 60 metrelik seviyesinden başlayarak Karadağ zirvesinde 1517 metre yüksekliğe ulaşır. Dağın çevresinde derin vâdiler ve bunların içinde dere yatakları bulunmaktadır. Dağın bitki örtüsü ormanlıktır. Manisa lâlesi gibi endemik türler de dahil olmak üzere, zengin bir floraya sahiptir. Ünlü yaban atlarının yanı sıra, diğer yaban hayvanı türleri de mevcuttur.
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
ULAŞIM: Ege Bölgesinde Manisa ilinin yamaçlarına yaslandığı Spil Dağı üzerinde yer alan Milli Park, Manisa'dan 24 km.lik bir karayolu ile ulaşılmaktadır. 

ÖZELLİĞİ: Spil Evleri Kanyon vadiler, inler, mağaralar, dolinler ve lapyalar gibi karstik oluşumları jeolojik yapısından kaynaklanan ilgi çekeci yer şekilleridir.
Çam, ardıç, kavak, ceviz, kızılağaç, karaağaç, meşe ağaçlarından meydana gelen bölgenin zengin bitki türleri yanında, Milli Parkta bilimsel araştırmalarla belirlenen 20den fazla endemik bitki türü bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devrine adını veren ve avrupa ülkelerine de götürülen Manisa Laleleri de Milli Parkta tabii olarak yetişmektedir.

Ayı, karaca, kurt, çakal, domuz, tilki, sansar, porsuk, dağ keçisi, akbaba, kartal ve sülün yörede yaşayan yaban hayvanlarıdır.

Milli Parkın tarihi ve mitolojik yönü de zengindir. Mitolojiye göre Spil Dağı'na adını veren zaman tanrısı Kronos'un karısı Kybele Sipylena'dir. Kybele bütün tanrıların, tanrıçaların olduğu gibi bitkilerin, hayvanların ve insanların bereket tanrıçasıdır. Akpınar mevkiinde kaya üzerinde oturmuş röliefi vardır. Bir diğer kaynağa göre de Frikya Kralı Menos un kızı Spilos un bu dağa atılarak vahşi hayvanlar tarafından büyütülmesinden dolayı dağa Spilos adı verilmiştir. Lidya Kralı Tantalos kale yaptırmış, kalenin bitmesi şerefine verdiği ziyafette oğlu Pelopsu doğrayıp tanrılara sunduğu için onlar tarafından cezalandırılmıştır. Ağlayan Kaya olarak bilinen yer ise mitolojiye göre 14 çocuğunun tanrıça Leto nun çocukları Apollon ve Artemis tarafından öldürülmesi sonucu, çocuklarının ardından ağlayan Niobe'ye aittir. Arazinin jeo morfolojik yapısı dağcılık, tracking ve atıcılık sporlarına uygundur. At alanı mevkiinde halkın kamp ve günübirlik rekreasyon ihtiyaçları karşılanabilir. görülebilecek Yerler: Ağlayan Kaya adıyla bilinen yer görülmeye değer güzelliktedir. Mitoloji de bu kaya 14 çocuğunun öldürülmesi ile ardından ağlayan Niobeye aittir.

Milli Parkın Dulkadın mevkiinde mağaralar eskiden yerleşim birimi olarak kullanılmıştır, Buraya ait bazı buluntular Manisa Müzesi'nde sergilenmektedir.
Milli Parkın doğusunda 600 metre yükseklikte bulunan ve içi tamamen sülüklerle dolu olan "Sülüklü Göl" kalker bazı erimesi ile meydana gelmiş bir dolin gölüdür. Yine suların kalker serilelinin altını eritip oymaları ile çok sayıda inler oluşmuş bunların en büyüğü "Paşaini"dir.
Parkın yakınında Sıcaklığı en az 21 dereceye kadar yükselen ılıca mevcuttur.

Mevcut Hizmetler ve Konaklama Park bölge halkının rekreasyon ihtiyacını gidermektedir. Arazinin jeomorfolojik yapısı dağcılık sporuna uygundur. Aynı zamanda track ve atıcılık sporları da yapılmaktadır. Milli Parkın Ataalanı mevkiinde düzenlenen günübirlik ve kamp alanı bölge halkının yaz-kış rekreasyon ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır. Kır gazinosu ve bunglowlar mevcut hizmetler içindedir.
Dağ dinlenme evlerinde önceden rezervasyon yapmak suretiyle konaklamak mümkündür. Rezervasyon için;
Rezervasyon Telefon: 0 (236) 237 10 61 (5 hat) Dahili 114 
Adres: Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No: 2 (Malta Parkı Karşısı - SGK Yeni Hizmet Binası Yanı) - MANİSA (link) - (link) - (link)
SPİLDAGİ.COM 
Spil Dağı 'nın ismi konusunda iki söylence var; İlki, bu güzelim dağ adını Anadolu'nun en eski tanrıcası Kybele'den (Sipylene) alıyor. Bereket tanrıçası Kybele'den. Spil'in zengin flora ve faunası bu söylenceyi doğruluyor sanki. İkinci söylenceye göre ise Spil, adını Frigya Kralı Menos'un kızı Sibel'den alıyor. Menos, kızını dağa bırakıyor. Ama kız o kadar güzel ki; vahşi hayvanlar bile kıyamıyor ona, bakıp büyütüyor, dağın adı da Spilos oluyor. Buna Spil Dağı'nın mitolojik hikayeside diyebiliriz.

Çam ormanlarıyla ve yeşil doğasıyla sizleri kucaklayan Spil Dağı' ndaki yangın gözetleme kulesinin bulunduğu tepenin biraz üzerinden, sağa baktığınızda Manisa' yı, sola baktığınızda ise İzmir' i görebilirsiniz. Spil Dağı, Manisa ile İzmir 'i birbirinden ayıran yeşil doğaya sahip bir dağdır. İzmir Kemalpaşa'ya 19 km, Bornova'ya 33 km, Manisa'dan 24 km uzaklıkta yer alan Spil Dağı'na zaman zaman hem Manisa'dan hemde İzmir' den dağcılık yürüyüşleri ve serbest yürüyüşler düzenlenmektedir. Bunun yanısıra çeşitli araştırma ve inceleme grupları tarafından bitkileri, böcekleri, doğası, kanyon ve mağaraları incelenmektedir. Bisikletleriyle Spil'i aşanlar bile vardır. ( link ) ( link ). Hatta Manisa Kent Orman'nında her yıl bisiklet yarışıdüzenlenlenmektedir. 

Spil Dağı her yıl çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca paraşut ile şehir üzerinde uçuş imkanına sahip bir yerdir. Bu doğa harikası ve yeşillikleriyle ünlü Spil Dağı, aynı zamanda Milli Park olup, Spil Dağı Milli Park adıyla anılmaktadır. Bu yönüyle, koruma altına alınan Spil Dağı çok uzun bir süre daha doğal güzellikleri ile bozulmadan kalabilecektir. Manisa Kent Ormanı ve Süreyya Park Piknik Alanı (Mesire alanı), Uncu Bozköy üstündeki Kent Ormanı bölgesinde bulunan Mesir Tabiat Parkı ve Akpınar Piknik alanları da Spil Dağı'nın Manisa'ya bakan eteklerinde yer alır. Manisa Tarzanı Spil Dağı'nda (topkale mevkii) yaşamaktaydı. Tarzan her yıl mezarı başında anılmaktadır. Spil Dağı'nı haritada görüntüleyebilirsiniz. Kayıp şehir Atlantis ve Spil Dağı ile ilgili yaşanmış olaylar ayrıca görülmeye değerdir.Tüm bu güzel özellikleriyle birlikte Spil Dağı başlıbaşına bir turizm abidesidir. Aynı zamanda Manisa şehrinin tanınmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.
Spil Dağı üzerinde bir çok küçük farklı bölgeyi barındırır. Bu bölgeleri çoğunlukla Spil'in zirvesine çıkarken görürsünüz. Bazı bölgeler Spil'e İzmir tarafından çıkış yolu üzerinde yer alır bazı bölgeler ise Spil'e Manisa tarafından çıkış yolu üzerinde yer alır. Manisa'dan Spil Dağı'na çıkarken yol üzerindeki bazı önemli bölgeler şunlardır;
Ağlayan Kaya (Niobe)
Manisa Tarzanı
Seyir Terası
Sultan Yaylası(kiraz yaylası)
Turgutalp Köyü
Yangın Gözetleme Kulesi
Sülüklü Göl
Yamaç Paraşütü
Zirve
Piknik (At Alanı) Alanı
Kamp Alanı 
Spil'in İzmir'e bakan yamacı tarafında ise, Beşpınar Köyü yer alır.
Spil'in Turgutlu yönünde ise, Ayvacık Köyü ve dolin gölü yer alır.

Manisa Spil Dağı ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Ağlayan Kaya (Niobe)Manisa'dan Spil Dağı'na çıkmak istediğinizde yol üzerinde ilk göreceğiniz yer Ağlayan Kaya(Niobe) 'dır. Ağlayan Kaya, Karaköy' de ve mevlana yolu üzerinde yer alır. Ağlayan Kaya (Niobe) Manisa'da T.C. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Korunan Alanlar kapsamında yer alır. Niobe, "Frigyalı", hatta "Frigya Kralı" olarak anılan, ancak Frigya ülkesinin en batı ucunda, günümüzde İzmir-Manisa arasındaki Spil Dağı ve Yamanlar Dağı çevresinde, dağ ile aynı adı taşıyan, ancak günümüze çok az izi erişmiş Sipylus kenti merkezli olarak hüküm sürmüş yerel bey Tantalus'un ve eşi Dione'nin kızıdır. Anadolulu Niobe, Thebes kralı Amphion ile evlendi ve trajik yazgısı hakkında günümüze ulaşan bilgiler eski Yunan mitolojisi yolu ile oldu. Niobe aynı zamanda, hakkındaki bilgiler yine efsanelerle karışık olan Pelops'un kızkardeşidir. Yurdu Lidya uygarlığının doğduğu bölge olduğundan, bazı kaynaklar Tantalus, Pelops ve Niobe'yi Lidyalı kabul etmek için sağlam bir zemin bulunduğu sonucuna varmışlardır. Yunan mitolojisine göre Niobe'nin yedi kızı ve yedi oğlu oldu, çocuklarının sayısından dolayı tanrılara böbürlendiği için, oğulları Apollo, kızları Artemis tarafından öldürüldü. Evlat acısı ile yurduna dönen Niobe'nin, Spil Dağı'nda taş kesildiği ve günümüzde "Ağlayan Kaya" olarak bilinen taş oluşumuna dönüştüğü rivayet edilir. Ağlayan Kaya, uluslarası kaynaklar da dahil olmak üzere literatürde bazen "Taş Suret" olarak da anılır. Bazı kaynaklarda ise, aynı dağdaki Hitit Kybele heykeli ile karıştırılmiştır. Niobe'nin kayası Manisa'nın önemli ziyaret yerlerinden biridir. Kaya üzerinden sızan suların Niobe'nin gözyaşları, rüzgarların sesininde Niobe'nin sesi olduğu söylenir. Ayrıca, ağlayan kayanın hemen yanıbaşında açıkhava Amfi Tiyatro vardır. Bu tiyatronun adı Niobe Açık Hava Tiyatrosu'dur. (wikipedia)
Ağlayan Kaya ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Manisa TarzanıAhmet Bedevi'nin nüfus kayıtlarındaki ismi Ahmeddin Carlak 1888′de Bağdat'da doğup Türk ordusunda askerlik yapan Carlak, daha sonra milli mücadeleye katıldı, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Manisa'ya gelip yerleşen Bedevi, sessiz garip bir insandı Belediyede süpürgeci olarak göreve başladı, bahçıvan yardımcısı, itfaiye eri olarak çalıştı. Manisa'yı yeşillerdirmek için tüm gayretiyle çalışan Bedevi, dayanılmaz sıcaklarda önce atlet ve kısa pantolon, sonraları yaz kış demeden siyah şortla dolaşmaya başladı Manisa Tarzanı denilen çevre lideri, Spil'de kulübede yaşamaya başladı, 31 Mayıs 1963′te yaşamını yitirdi. "Manisa Tarzanı" adıyla yaygın bir üne kavuşan Ahmeddin Carlak 1899 yılında Bağdat'a yaklaşık 100 km uzaklıktaki Samara/Samarra kentinde (ırak) doğduBirinci Dünya Savaşına, ardından da Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı'na bir nefer olarak katıldı. Bu savaşta gösterdiği yararlılıktan dolayı Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı.

Cumhuriyet Dönemi başlarında Manisa'ya geldi; kimsesiz ve yoksuldu Manisa Belediyesine girdi; ne iş verildiyse yaptı 1 Haziran 1933 tarihinde 30 lira aylıkla Bahçıvan Yardımcısı oldu ve hep bu görevde kaldı.

Manisa'yı yeniden yeşillendirmek için var gücüyle çalıştı Ağaç dikip yetiştirmeyi kutsal bir görev olarak algıladı Dürüstlüğü, çalışkan olmayı her şeyin üstünde tuttu Yaz kış sadece siyah bir şortla ve ayağında lastik bir pabuçla kentin sokaklarında, görkemli Sipil Dağı'nda dolaştı. Saç ve sakalını da uzatarak kişiliğine yaraşır bir görünümle Manisalıların biricik sevgilisi oldu Her öğle vaktinde Topkale'deki topu ateşleyerek, günün o saatini duyurmayı bir görev saydı Bundan dolayı kendisine "Topçu Hacı" diyenler bile oldu. Bir spor adamıydı; yaşamıyla gençlere örnek olmuştu Manisa Dağcılık Kulübü üyesi genç arkadaşlarıyla Ağrı, Cilo, Demirkazık, dağlarına tırmandı Gittiği her yerde büyük ilgi gördü Manisa dışında başka bir yerde yaşamayı hiç düşünmedi. Sinema tutkunuydu. Yeniliklere açıktı; okumayı severdi, elinden gazete dergi düşmezdi.

Spil Dağı'nda, Topkale'deki kulübesinde yalnız yaşadı; ne yatağı, ne yorganı vardı. Üzerine gazete serdiği tahta divanda yatıp kalktı Yaz kış soğuk suyla yıkanırdı Saç ve sakalını özenle tarar, kendi eliyle çiçeklerden yaptığı güzel kokular sürer, ulusal bayramlara göğsüne bağladığı palmiye yaprağı üzerine İstiklal Madalyasını takarak katılırdı Bundan büyük bir gurur ve sevinç duyardı.

Dede Niyazi'nin lokantasının bir köşesinde yemeğini yer, bunun karşılığında lokantaya tenekeyle su taşırdı Hiç kimseye borçlu kalmak istemezdi Kendisine güvenen bir insandı "Bulaşıcı bir duygu" olan kaygıya hiçbir zaman kapılmadı. Güçlü bir insanda aranan özellikleri taşıyordu. Efsanevi yaşamıyla hep ilgi odağı oldu. Özgür bir yurttaş olarak yaşamayı temel ilke saydı. Yaşama etkin bir biçimde katıldı. Mal, mülk, servet ve makam sahibi olmak aklının ucundan bile geçmedi. Kent sevgisiyle, kent adına çalıştı. Adı Manisa ile özdeşleşti.

Manisa Tarzanı 31 Mayıs 1963 tarihinde gözlerini yaşama yumdu. Görkemli bir cenaze töreniyle çok sevdiği Manisa'da toprağa verildi. Manisa Tarzanı doğa ve ağaç sevgisinin simgesi, çevreciliğin önderi iz bıraktı. Bir çok gazeteci yazar ondan söz etti. Anısına kitaplar, makaleler, şiirler yazıldı; Manisa'ya anıtları dikildi; filmi çevrildi. Manisa O'nu unutmadı, unutmayacak.

------------------- 

Manisa'dan Spil Dağı'na çıkmak istediğinizde göreceğiniz 2. önemli yer "Manisa Tarzanı" nın yaşadığı yer olan "topkale mevkii"dir. Topkale mevkiine Manisa Kalesi kalıntıları içinden geçilerek ulaşılmaktadır. Tarzan'ın mezarı Manisa merkezde Dilşikar Mahallesinde bulunan Kırtık-1 (1. Çatal Mezarlığı)isimli belediye kabristanlığında, girişte ve sağda yer alır.(görevli kulübesinin yanında yer alır.) (link) Manisa Tarzanı olarak bilinen 1899 Bağdat doğumlu Ahmet Bedevi, Kurtuluş Savaşı yıllarında, Türk ordusunda er olarak çarpışmış ve kırmızı kuşaklı istiklal madalyası ile şereflendirilmiş bir gazidir. 1923 yılında yanmış yıkılmış Manisa'yı ağaçlandırmak için çalışmıştır. Bu çalışmaların önderi ve simgesi olan Tarzan; esmer, adaleli, vücutlu, sertçe ve keskin sesi ile kendine özgü bir insandı. İklimin sıcak olması nedeniyle, önceleri atlet ve pantolon daha sonraları sadece şort giymeye başladı. Halk onu kıyafetiyle Tarzan'a benzeterek benimsedi ve bağrına bastı. Spil Dağı'nı kendine mesken edinen Manisa Tarzanı, tüm kişisel ihtiyaçlarını göz ardı etmiş ve hayatı boyunca yeşil bir çevreyi amaçlamıştır. 1963 yılı 31 Mayıs gecesi yeşilin dostu, büyük doğa sever Manisa Tarzanı'nın hayatı sona ermiş olsa da, Manisa için yaptığı iyiliklerle ölümsüzlüğe ulaşmış, halkın kalbinde taht kurmuş ve nesilden nesile yaşamı anlatılarak örnek alınmıştır. Manisa Valiliği ve Manisa Belediyesi katkılarıyla "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" adıyla her yıl haziran ayı içerisinde 1 hafta süreyle etkinlikler yapılmaktadır.Bu etkinliklerin 7.si 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler vesilesiyle de Manisa Tarzanı her yıl mezarı başında anılır. (wikipedia)
Manisa Tarzanı'yla ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Manisa LalesiManisa Lalesi (Tulipa orphanidea), Spil Dağı'nda kendi halinde yabani olarak yetişen bir çiçek türü. Soğangillerden bir bitkidir. Anavatanı Anadolu. Boyu 15-20 cm, güneşte veya hafif gölgede yetişiyor, cinsine göre şubattan eylüle kadar çiçek açabiliyor. Spil Dağı'nda özellikle mart-nisan aylarında yoğun olarak görülebiliyor. Duruma göre -15 derece soğukta bile yetişebiliyor. Çiçekleri koyu mavi, açık mavi, beyaz, pembe ve kırmızı renklerde oluyor. Yetiştirilmek istenirse; soğanları ilkbahar veya sonbaharda, 5 cm derinlikte, 10 cm mesafelerde dikilmelidir.
Manisa Lalesi'yle ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Spil Dağı Yılkı AtlarıZirveye yakın "At Alanı" mevkiinin adı, Osmanlı Devleti döneminden beri devam eden bir uygulama ile, bölgedeki atların mevsimlik olarak veya ihtiyarlamaları nedeniyle burada yılkıya bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Spil Dağı'nda hala daha yabani atlar mevcuttur. Yabani atlar Spil'de serbesteçe dolaşmaktadırlar. Spil'e çıktığınızda yılkı atlarıyla karşılaşmanız muhtemeldir. Yılkı atları genelde sürü halinde dolaşırlar. Çoğu zaman atlar kendilerine yaklaşık 100 metre kadar yaklaşmanıza izin verirler ve daha fazla yakşamaya çalıştığınızda sizden kaçarlar. Yılkı Atları her ne kadar Spil Dağı'nda her yerde görülebilsede özellikle su içmeye geldikleri Sülüklü Göl ile Piknik Alanı (At Alanı) civarında daha sık görülürler.
Yılkı Atlarıyla ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Manisa KalesiManisa'nın hemen güneyindeki Spil Dağı'nın kuzey yamaçlarında kalıntıları görülen kale dış kale ve iç kale olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Yapım tarihi bilinmemekle beraber 13. yüzyıl başlarına tarihlenebilir. Kale Bizans mimarisinin genel özelliği olan tuğla hatıllı moloz taş örgü tekniği ile yapılmıştır. (link) Manisa Kalesi geçmişten bu zamana kadar gelebilmiş fakat fiziki yapı itibariyle yıkılmış bir kaledir. Fakat sağlam kalan duvarların bir çoğu hala ayaktadır. Manisa Kalesi, Manisa'dan Spil Dağı'na çıkarken mevlana yolu üzerinde sağda yer alır. Hemen yol kenarındadır ve yoldan geçerken görebilirsiniz. Ayrıca Manisa Kalesi'ni Manisa'nın bir çok yerinden görebilirsiniz. Işıklı Atatürk şekli vardır. Bu ışıklı şekil gece yanar ve Manisa'nın çoğu yerinden görülür. İşte Manisa Kalesi'de burada yer alır. Şimdilerde çok büyük bir türk bayrağını kalenin yakınına dikilmiştir. Manisa Kalesi ile Ağlayan Kaya(niobe) ile arasında yaklaşık 300metre uzaklık vardır. Kalenin Manisa 'nın meşhur Sultan Camii'ne uzaklığı ise yaklaşık birkaç yüz metre kadardır. Manisa Tarzanı'nın yaşadığı yer olan Topkale Mevkiiye giderken kale kalıntılarından geçiyorsunuz. Dolayısıyla Manisa Kalesi konum olarak ta Topkale Mevkiiye da çok yakındır. Manisa Kalesi'ne hem aracınızla hemde yaya ulaşabilirsiniz. Kaleden Manisa'ya ve Gediz Ovası'na kuşbakışı bakabilirsiniz. Kalenin oldukça geniş görüş açısı vadır.
Manisa Kalesi ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Seyir TerasıManisa'dan Spil Dağı'na çıkmak istediğinizde göreceğiniz 3. önemli yer Seyir Tepesi'dir. (Seyir Terası olarakta bilinir) Buradan Manisa'yı ve Gediz Ovası'nı bir bakışta rahatça görebilirsiniz. Burası, yolun hemen kenarına yapılmış bir dinlenme yerini andırır. Spile çıkarken aracınızı durup bir süre bu güzel manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Burası Spil'in belli bir yüksekliğinde olduğu için hava kışın soğuk, yazın ise serin olur. Yakınında çeşme bulunmaz. Seyir Tepesi'ne en yakın yerleşim yeri Sultan Yaylası'dır ve az daha yukarıda ise Turgutalp Köyü vardır.
Seyir Terası ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Sultan(Kiraz) YaylasıSultan Yaylası, Manisa'nın yamacında yer alan bir yerleşkesidir. Yayla, merkeze 14km uzaklıktadır. Sultan Yaylası Kiraz Yaylası adıyla da bilinir. Kiraz, çam ağaçları ve soğuk sularıyla meşhur dinlenme yeridir. Köyü andırır ama daha çok özel mülklerden oluşmuş bir yerleşim yeridir. Araç ile Manisa'ya uzaklığı yaklaşık 10 dakikadır. Manisa'dan Spil Dağı zirvesine doğru çıkarken asvalt yoldan hemen sağa dönüş vardır. Burada Sultan Yaylası tabelası bulunur. Sultan Yaylası Spile çıkarken kullandığınız asvalt yoldan 100-150 metre içeride yer alır ve yoldan geçerken görülür. Sultan Yaylası belli bir yükseklikte yer aldığı için yazları serin, kışları ise soğuk olur. Sultan(kiraz) Yaylası 'ndan Manisa'yı ve Gediz Ovasını kuşbakışı olarak rahatça görebilirsiniz. Sultan Yaylası'nın Turgutalp Köyüne olan mesafesi araç ile yaklaşık 5 dakikadır. Spil Dağı'nın kuzeyinde yer alan Sultan Yaylası (Kiraz Yaylası) gözde yaylalardan biridir.
Sultan Yaylası (kiraz yaylası) ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Turgutalp KöyüTurgutalp, Manisa ilinin Spil Dağı yamacında yer alan bir köyüdür. Turgutalp Köyü Manisa'dan Spil'e çıkarken Sultan Yaylası'nı geçtikten sonra yolun sağında görülür. Burası Turgutalp Köyü'nün sonradan yapılan yerleşkesidir. Esas muhtarlık Turgutalp Köyü içinden geçtikten sonra 1,5 km kadar daha aşağıda yer alır. Manisa'dan Spil'e çıkarken yolun sağında görülen Turgutlap Köyü yerleşkesinde bulunan binalar sayıca daha fazladır ve daha moderndir. Aşağı kesimde muhtarlık binasının bulunduğu Turgutalp Köyü'nde ise binalar az sayıdadır ve pek modern binalar yoktur. Anlaşılır olması için eski ve yeni diye ayırmak gerekirse, Spil Dağı'na Manisa'dan çıkarken Sultan yaylasını geçtikten sonra yolun sağında görülen Turgutalp Köyü yeni Turgutalp, yeni Turgutalp Köyün'nün içinden aşağıya doğru giden asvalt yolu takip ederek ulaşılan (yaklaşık 1,5 - 2 km aşağıda) köy ise eski Turgutalp Köyü diyebiliriz. Eğer muhtarlık binasının bulunduğu Turgutalp Köyü'ndeki asvalt yolu takip eder, dağdan aşağıya doğru inerseniz Manisa'nın Keçiliköy mevkiine ulaşırsınız. Turgutalp Köyü'nün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Manisa'dan Spil' e çıkarken Turgutalp Köyü'ne yol ayrımında tabela vardır ve köy bu tabeladan yaklaşık 300metre uzaklıkta yer alır.
Turgutalp Köyü ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Yangın Gözetleme KulesiManisa Spil Dağı'nda İzmir'i ve Manisa'yı bir bakışta görebileceğiniz yer burasıdır. Bir tarafta Manisa'nın Organize Sanayi Bölgesi, diğer tarafta ise İzmir ve deniz görülebilmektedir. Yangın gözetleme kulesi Spil Dağı'nda görülmesi gereken çok hoş bir yerdir. Yangın gözetleme kulesine şu şekilde ulaşabilirsiniz, Manisa'dan Spilin tepesine çıkarken Turgutalp Köyü'nü geçtikten sonra sağ tarafta Yangın Gözetleme Kulesi'ne gidişi gösteren tabelayı görürsünüz. o tabeladan dönün ve 100 -150metre sonra varmış olursunuz. Yangın Gözetleme Kulesindeki gözetlemecilerin amacı, Spil Dağı ve civar mevkilerdeki olası yangınları görmek ve yangın söndürme birimlerine haber vermektir. Bu sayede yangınlar çok çabuk tespit edilip hızlıca söndürülebilmektedir.
Yangın Gözetleme Kulesi ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Sülüklü GölSpil Milli Park'ın doğusunda 600 m yükseklikte bulunan ve sülük dolu olduğu için "Sülüklü Göl" olarak adlandırılan bir göl bulunmaktadır. Sülüklü Göl Manisa'dan Spil Dağı'nın zirvesine giderken Yangın Gözetleme tabelasını geçtikten sonra yolun sol kenarında bulunur. Yoldan geçerken çok rahat görülebilir. Göl yüzölçümü bakımından çok büyük değildir. Spil Dağı'ndaki hayvanların su kaynağı sayılır ve ayrıca Spil Dağı'nda serbestçe dolaşan yılkı atları da buradan su içmektedir. Bu sebeple Spil Dağı'nda serbestçe dolaşan Yılkı Atları ile karşılaşmanız çok büyük bir olasılıktır.
Sülüklü Göl ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Yamaç ParaşütüManisa şehir üzerinde uçulabilen ender yamaç paraşutu yerlerindendir. Yüksekliği 1517 m'ye varan, Manisa'nın hemen güneyindeki Spil Dağı kuzey yamaçlarının, çeşitli yüksekliklerde, yamaç paraşütüne imkan veren bir yapısı vardır. Bu özelliği ile her seviyeden sporcu için, yamaç paraşütüne uygun bir alan oluşturmaktadır. Hakim rüzgarın kuzeydoğu olduğu bölgede yeni başlayanlar için ideal olan Kırtık Mevkii 170 m yüksekliktedir. Biraz yukarısında, uçuş için düzenlenmiş bir alana sahip 300 m yüksekliğinde bir yer daha bulunmaktadır. Sultan Yaylası yolu üzerinde de, yol kenarında İlimiz Valiliği'nce tesviye edilmiş 400 m yüksekliğinde bir alan mevcuttur. 750 m yükseklikteki Seyirtepe ve 1250 m yükseklikteki Karlık Mevkii'nden de iniş alternatifli olmak üzere, şehir manzaralı uçuşlar gerçekleştirilebilmektedir. 1517 m yükseklikteki Yangın Kulesi alanından da Manisa ve Turgutlu istikametine daha uzun uçuşlar yapılabilmektedir. Mashavk (Manisa Sportif Havacılık Kulübü Derneği)Manisa'da aktif Yamaç Paraşütü gruplarındandır.

Manisa Spil Dağı Uçuş Yerleri 
1- Karlık Tepesi (1375 m)
2- Bülbül Tepesi (400m)
3- Seyir Tepesi (850m)
4- Kırtık Tepesi-1 (300m)
5- Kırtık Tepesi-2 (170m)
Paraşüt Atlama Bölgesi ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
ZirveManisa Spil Dağı'nın en tepesidir. Manisa'ya bakan ve çıkılabilir yerdir. Dağcılar tarafından rağbet edilir ve yürüyerek ulaşılır.
Zirve ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar

Piknik Alanı (At Alanı)Piknik Alanı(At alanı), Manisa Spil Dağı'nın en üst bölgesinde bulunan düzlük bir yerdir. Burada günü birlik olarak piknik yapabileceğiniz her türlü imkan vardır. Piknik masaları, çeşmeler, çocuk parkı, araç park alanı, geniş uçurtma alanları, futbol valeybol alanları için boş yerler, ağaçlar ve gölgeler hepsi sizi bekliyor. Hafta içi fazla kalabalık olmayan burası, hafta sonları özellikle yazın çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Hafta sonları genelde giriş ve konaklama ücretlidir. Piknik alanının hemen yanında jandarma yer alır. Spil Piknik alanı hem güvenlidir hemde temiz ve bakımlıdır. Piknik yapmak, mangal yapmak ve dinlenmek gibi aktiviteler için uygun ortama sahiptir. Hem Manisa'nın hemde İzmir'in gözde piknik alanı tercihlerindendir. Piknik Alanı'nda futbol oynayabilir, valeybol oynayabilir, yürüyüş yapabilirsiniz. Oldukça geniş bir alanda çeşme ve wc gibi temel ihtiyaçlar çok iyi düşünülmüş bir halka açık alandır. 
Piknik Alanı(At Alanı) ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Kamp AlanıManisa Spil Dağı'nda, ücretli kamp alanı bulunmaktadır. Kamp alanında bungalow evleri de vardır. Bungalow evlerini kiralayabilir ve Spil'de bir süreliğine konaklayabilirsiniz. Kamp alanında grup olarak ta çadırlı kamp yapıp hem konaklama hem de kendi aranızda organizasyon yapabilirsiniz. Kamp alanı yapısıyla buna müsaittir. Kamp alanı kullanımı izne ve ücrete tabidir. Rezervasyonlar için;
Rezervasyon Telefon: 0 (236) 237 10 61 (5 hat) Dahili 114 Adres: Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No: 2 (Malta Parkı Karşısı - SGK Yeni Hizmet Binası Yanı) - MANİSA 

1200 metre yüksekliğindeki Atalanı Yaylasında ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü'nün yönetimindeki kamp alanında gerek mevcut dağ evlerinden kiralamak suretiyle, gerekse de ziyaretçilerin kendi karavan ve çadırlarını kullanmak suretiyle konaklamaları mümkündür. ( link ) ( link )
Kamp Alanı ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Ayvacık KöyüAyvacık, Manisa ilinin Spil Dağı üzerinde yer alan köyüdür. Spil Dağı'nın Turgutlu yönünde yer alır. Köy konum olarak Spil Dağı At Alanı'na yakındır. Köyde pansiyon (Hanımağa Çiftliği -kırsal turizm) bulunur. -Nursel Karaosmanoglu Cep: 0533 661 0629 E-mail: hanimagaayvacik@hotmail.com Spil Dağı-Ayvacık Köyü Manisa Lütfen rezervasyon yaptırınız- Temiz dağ havası alıp yürüyüşler yapabileceğiniz bir yerleşim yeridir. Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Ayvacık köyü 93 harbi sırasında anadoluya göç eden müslüman bulgarlar (pomaklar) tarafından kurulmuştur. Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. wikipedia
Ayvacık Köyü ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar
Beşpınar KöyüSpil Dağı'na İzmir tarafından çıkıştaki yol üzerinde bulunan Beşpınar köyü küçük bir yerleşim yeridir. Spil Dağı'nın İzmir Kemalpaşa'ya bakan eteklerinde yer alır.
Beşpınar Köyü ile ilgili: Fotoğraflar | Harita | Haberler | Videolar | Yazılar

www.spildagi.com hakkında

www.spildagi.com, Manisa'da yaşayan gönüllü kişilerin gayretleri sonucunda 2010 yılında açılmıştır. Sitenin amacı, Manisa Spil Dağı'nın tanıtılmasına katkı sağlamaktır. Bunun yanısıra, Spil Dağı ile ilgili haberleri, fotoğrafları, videoları, köşe yazılarını ve etkinlikleri de sizlere sunmayı amaçlamaktadır.
www.spildagi.com ile ilgili: E-mail | Blog | Flickr | Panoramio | Youtube | Vimeo | Picasa | Twitter | Google + | Facebook | Friendfeed | İssuu
www.spildagi.com sitesi yazı, fotoğraf ve video gönderme şeklinde gönüllü destek kabul etmektedir. Sizlerden gelen ve konusu Spil Dağı ile ilgili olan haberler, duyurular, köşe yazıları, blog yazıları, fotoğraflar ve videoları ücretsiz yayınlayabiliriz. Detaylı bilgi için sıkça sorulan sorular sayfamıza bakabilirsiniz.
Gönüllü destek ile ilgili: İletişim | Sıkça Sorulan Sorular